การมีส่วนร่วมของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่

อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ / โทรสาร. 045-811012
e-mail. contact@ychanyai.go.th
http://www.chanyai.go.th

การมีส่วนร่วมของประชาชน