index

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

ผู้บริหาร


ระบบบริหารเว็บไซต์

ร้องเรียนการทุจริต

ส่งข้อความร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่ง…

  สาระน่ารู้กับองค์กร

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

ประกาศ/ดาวน์โหลด

-ประกาศ อบต.จานใหญ่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง : 9 สิงหาคม 65
-อบต.จานใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง : 12 กรกฎาคม 65
-ประกาศอบต.จานใหญ่ เรื่องสัดส่วนประชาคมระดับท้องถิ่นตำบล เพื่อเพิ่มเติมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) : 15 มิถุนายน 65
-ประกาศอบต.จานใหญ่ รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรานงานการเงินจาก สตง. จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 : 2 มิถุนายน 65
-ข้อบัญญัติ อบต.จานใหญ่ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2554 : 24 พฤษภาคม 65

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนาโทร.081-7902473

E-Service

บริการออนไลน์

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
1 vote