contact

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่.

“ไฟสว่าง หนทางดี รายได้ดี มีงานทำ”

ตำบลจานใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110. โทรศัพท์ 045-811012