รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565