โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างจาน 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ จัดกิจกรรมณ ศาลาประชาคมบ้านโนนขาม หมู่ที่ 12 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเกียรติจากท่านนายกธวัช ดวงงอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน จาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลจานใหญ่ (กศน.) คุณสรินญา บุญกล้า ครู กศน.ประจำตำบลจานใหญ่ เป็นวิทยากรให้ความรู้และการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน ในครั้งนี้