ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
เพื่อส่งเสริมการแต่งกายชุดผ้าไทยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอำเภอกันทรลักษ์
ณ ศาลหลักเมืองอำเภอกันทรลักษ์ โดยมี นายธวัช ดวงงอกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
นางชลลดา โพธิ์ชูชาติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจานคุณาราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอย ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้