การติดต่อสถานที่ราชการหรือประสานงานเรื่องต่างๆ ขอให้ผู้ที่มาติดต่อป้องกันตนเองเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

😷ขออนุญาตประชาสัมพันธ์😷

เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย การติดต่อสถานที่ราชการหรือประสานงานเรื่องต่างๆ ขอให้ผู้ที่มาติดต่อป้องกันตนเองเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม #ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย เมื่อมาติดต่อ และที่สำนักงานได้จัดจุดบริการเจลล้างมือไว้บริการประชาชนที่มาติดต่อด้วยนะคะ (ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นก็ให้ผ่านวิกฤติการแพร่ระบาดนี้ไปก่อน แล้วจึงมารับบริการ หรือสามารถติดต่อสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๖๖๒๘๐๑
ด้วยความปรารถนาดี
จากองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
🙏🙏ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ🙏🙏