มาทำความรู้จักกับภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่

มาทำความรู้จักกับภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ผู้ที่เป็นเจ้าของป้าย  หรือ เราต้องชำระภาษีราคาเท่าไหร่