รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
*******************************
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหาส่วนตำบลจานใหญ่ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ
(1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กองช่าง จำนวน 1 อัตรา
(2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 17 – 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 045-811-012 หรือเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำจานใหญ่ www.chanyai.go.th โดยผู้สมัครมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น