องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่

ขอเชิญชวน…ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2565 ตามลิ้งค์ข้างล่าง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlGv3FSBonVtzhvuChBc-00dRoNJd0xBKVS9jWNGgD5knBKg/viewform

หรือ สามารถสแกน QR Code เพื่อตอบแบบประเมินได้ตามรูปภาพที่แนบมานี้