เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ของทุกปี

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ของทุกปี
องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
ขอเชิญชวน บริษัท ห้างร้าน และประชาชนชาวตำบลจานใหญ่
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– ประดับธงชาติไทย คู่กับ ธงอักษรพระปรมาภิไทย ว.ป.ร.
– รวมถึงประดับไฟ
บริเวณหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยของท่านตามความเหมาะสม
ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕