สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่  ตั้งอยู่  หมู่ 1  ตำบลจานใหญ่  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ  ของอำเภอกันทรลักษ์  ระยะห่างจากอำเภอ  ประมาณ  11  กิโลเมตร              มีอาณาเขตดังนี้

– ทิศเหนือติดกับตำบลเสียว   อำเภอเบญจลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

– ทิศใต้ติดกับตำบลน้าอ้อม   อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

– ทิศตะวันออกติดตำบลหนองหว้า   อำเภอเบญจลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

– ทิศตะวันตกติดตำบลตระกาจ   อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่   มีพื้นที่ประมาณ  50.81  ตารางกิโลเมตร

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนที่