สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน