รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ