โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ (กันทรลักษ์)

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.
อบต.จานใหญ่ โดย นายธวัช ดวงงอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ นางสาวภัทรสุดา มีศรี นักพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ (กันทรลักษ์) ณ ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ (กันทรลักษ์) ซึ่งได้รับการสนันสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยได้รับเกียรติจากท่านปลัดอัจฉรา สกุลศักดิ์ถาวร ปลัดอาวุโสอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้