อบต.จานใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ

วันที่ 30 มีนาคม 2565
นายธวัช ดวงงอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ มอบหมาย นายกำพล จั่วจันทึก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565