ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตำบลจานใหญ่

วันที่ 18 มีนาคม 2565
นายธวัช ดวงงอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่
มอบหมาย นายกำพล จั่วจันทึก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในบริเวณที่พบเชื้อ หมู่ที่ 3 บ้านตาลอย, และหมู่ที่ 11 บ้านเหรียญทอง ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 9 ครัวเรือน
เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตประจำวัน
**********************************************************************
☎ สายด่วน อบต.จานใหญ่ 045-811012