อบต.จานใหญ่ ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 2565

วันท้องถิ่นไทย ๒๕๖๕
วันที่ 18 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำลจานใหญ่ นำโดย นายธวัช ดวงงอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ พร้อมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อเป็นการน้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย ณ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ