เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายธวัช ดวงงอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ได้มอบหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด นายวชิรศักดิ์ ทองกุล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นายจักรพันธ์ บัวบาน และ นายพนม ครองยุติ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในบริเวณที่พบเชื้อ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งจาน, หมู่ที่ 3 บ้านตาลอย, หมู่ที่ 8 บ้านศรีอุดม, หมู่ที่ 9 บ้านสี่แยก และหมู่ที่ 10 บ้านมหาราช ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตประจำวัน
**********************************************************************
☎ สายด่วน อบต.จานใหญ่ 045-811012