การจัดกิจกรรม Big CleaningDay ประจำปี พ.ศ. 2562

การจัดกิจกรรม Big CleaningDay ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big CleaningDay ณ บ้านโนนขาม ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ มีภาพกิจกรรมทำความสะอาดการเก็บขยะมูลฝอย การคัดแยกและรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น