การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ  ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ งหวัดศรีสะเกษมีภาพกิจกรรมทำความสะอาดการเก็บขยะมูลฝอย การคัดแยกและรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก