การจัดกิจกรรม Big CleaningDay ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562

การจัดกิจกรรม Big CleaningDay ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2562องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big CleaningDay ณ ถนนกันทรมย์-กันทรลักษ์ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีภาพกิจกรรมทำความสะอาดการเก็บขยะมูลฝอย การคัดแยกและรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกเป็นต้น