การรับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุตำบลจานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุตำบลจานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
สามารถรับและยื่นใบสมัครได้ที่ กองสวัสดิการสังคม อบต.จานใหญ่ ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 045-811012