องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมพร้อมทั้งเชิญชวนบุคลากรในสังกัด รวมถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลจานใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบการรักษาผ่านระบบออนไลน์ ตามลิ้งด้านล่างนี้
2. Application Smart อสม.