ปฏิบัติหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 บ้านตาเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด 19 บ้านตาเกษ หมู่ที่ 7 วันที่ 5 มกราคม 2565