โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่จัดทำโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลระหว่างวันที่23-26มีค.64ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาสำนักงานเกษตรอำเภออนุญาตให้พี่วิพี่สาวแสนสวยมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ขอขอบพระคุณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนและศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีที่ให้ความรู้ในการพัฒนาสายพันธุ์ทุเรียนอบต.จานใหญ่เป็นแหล่งผลิตทุเรียนภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงคณะศึกษาดูงานจะนำความรู้ไปพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนต่อไปคะขอขอบพระคุณที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ดูงานในครั้งนี้ขอคุณค่ะ