ศูนย์ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ศูนย์ร้องเรียน-ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่

อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

**************************

 

 

 

ช่องทางการร้องรียน ร้องทุกข์