แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่

 

 

 

  • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564

 

  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ