คำถามที่พบบ่อย

index ฟอรั่ม Q&A คำถามที่พบบ่อย

กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #1516
  Admin Chanyai
  Keymaster

   ถาม  -การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์

   ตอบ-จดทะเบียนพาณิชย์เอกสารที่ใช้ ได้แก่

   1)       คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)                                                                                                  จำนวน ๑ ชุด

   2)       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                                                             จำนวน ๑ ฉบับ

   3)       สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                                                                                จำนวน ๑ ฉบับ

   4)       กรณีผู้ประกอบการมิได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

   – หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่                                                                                            จำนวน ๑ ฉบับ

   – สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ประกอบพาณิชยกิจ                                                                         จำนวน ๑ ฉบับ

   – สำเนาสัญญาเช่า                                                                                                                           จำนวน ๑ ฉบับ

   – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของสถานที่                                                                         จำนวน ๑ ฉบับ

   – สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสถานที่                                                                                            จำนวน ๑ ฉบับ

   5)       กรณีมอบอำนาจ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

   – หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์             ๑๐ บาท                                                     จำนวน ๑ ฉบับ

   – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ                                    จำนวน ๑ ฉบับ

   6)       กรณีประกอบพาณิชยกิจ ขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผนวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาต หรือ หนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่า จากเจ้าของลิขสิทธิ์

    

    

   • กระทู้นี้ถูกดัดแปลง 2 years, 4 months มาแล้ว โดย Admin Chanyai
  กำลังดู 1 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)
  • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้