ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัว 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

“ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัว 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร”