ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีการประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีการประกวดราคา องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่