ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบต.จานใหญ่

 

ประกาศรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565