index

Slider
ระบบบริหารเว็บไซต์

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2563

โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านภาษีอากร และค่าธ…

  สาระน่ารู้กับองค์กร

  แบบสำรวจความคิดเห็น ออนไลน์

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
1 vote

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

ข่าวประกวดราคากลางสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

ผู้บริหาร