index

ระบบบริหารเว็บไซต์

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

  สาระน่ารู้กับองค์กร

  แบบสำรวจความคิดเห็น ออนไลน์

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
1 vote

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกวดราคากลางสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

ผู้บริหารbanner_21_1
banner_22_1
banner_23_1
banner_24_1
banner_26_1
banner_27_1
banner_28_1
banner_29_1
banner_30_1
banner_33_1
banner_37_1
banner_38_1
banner_40_1
banner_41_1
banner_42_1
banner_43_1
banner_45_1
banner_47_1 (1)
banner_47_1
banner_48_1
banner_49_1
banner_51_1
banner_52_1
banner_53_1
banner_54_1
banner_55_1
banner_57_1
banner_58_1

Previous
Next