index

Slider
ระบบบริหารเว็บไซต์

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัว 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร

“ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัว 6 ล้อ ขนาดความจุไม่…

  สาระน่ารู้กับองค์กร

การจัดกิจกรรม Big CleaningDay ประจำปี พ.ศ. 2562

การจัดกิจกรรม Big CleaningDay ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big…

  แบบสำรวจความคิดเห็น ออนไลน์

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
1 vote

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

ข่าวประกวดราคากลางสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

ผู้บริหาร